top of page

Suunnittelutoimisto Tammikuu Oy

Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Suunnittelutoimisto Tammikuu Oy, Rovakatu 5 A 36, 96100 ROVANIEMI 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Minna Kurttila, Suunnittelutoimisto Tammikuu Oy, Rovakatu 5 A 36, 96100 ROVANIEMI 
puh. 0405544472, minna@tammikuu.net

 

2. Rekisteröidyt 

 

Rekisterissä on tuotteita ostaneet organisaatiot ja yksityiset henkilöt sekä kirjoituskilpailuun osallistuneet.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja tuotteistamme kertominen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

 • Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@tammikuu.net.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, kirjoituskilpailuun osallistuttaessa tai verkkolomakkeen kautta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Suunnittelutoimisto Tammikuu Oy:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • Wix.com (verkkokauppa)

 

8. Käsittelyn kesto 

 

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Kirjoituskilpailuun osallistuneiden tiedot tallennetaan toistaiseksi.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkintointipostissamme olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

 

Henkilötietoja käsittelee Minna Kurttila (yhteystiedot edellä). Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

bottom of page